SPŁYWY KAJAKOWE
SWADERKI / KURKI

Rzeka Marózka - lewy dopływ Łyny, największej rzeki Warmii. Rzeka Łyna - rzeka północno-wschodniej Polski i Rosji. Omulew jest prawobrzeżnym dopływem Narwi. www.natura-sport.pl www.kajakimazurskie.pl